امینی هدایت اله

امینی هدایت اله

شهید : هدایت اله امینی

فرزند : ماندنی

متولد : ۱۳۵۳

محل تولد :

تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۴/۰۴

محل شهادت :

محل دفن : حاجی آباد موزی