امینی فاضل

امینی فاضل

شهید : فاظل امینی بلیانی

فرزند : کاکاخان

متولد : ۱۳۳۹

محل تولد : بلیان

تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۰/۱۹

محل شهادت : شلمچه

محل دفن : بلیان

به اشتراک بگذارید: