امیری عبدالرزاق

امیری عبدالرزاق

شهید : عبدالرزاق امیری

فرزند : کریم

متولد : ۱۳۴۳

محل تولد :

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۹/۰۱

محل شهادت :

محل دفن : سیریرجان