افشاری عبدالرحمن

افشاری عبدالرحمن

شهید : عبدالرحمن افشاری

فرزند : سیف اله

متولد : ۱۳۴۶

محل تولد :

تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۱۲/۳۰

محل شهادت :

محل دفن : امام زاده شاهزاده محمد

به اشتراک بگذارید: