افسرده کرامت اله

افسرده کرامت اله

شهید : کرامت الله افسرده

فرزند : ابوالحسن

متولد : ۱۳۴۰

محل تولد : کازرون – بورکی

تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۰۵/۰۶

محل شهادت : حاج عمران عملیات والفجر۲

محل دفن : امام زاده علی خشت