اعتمادی عبدالصمد

اعتمادی عبدالصمد

شهید : عبدالصمد اعتمادی

فرزند : فرجاد

متولد : ۱۳۴۴

محل تولد : مهرنجان

تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۱۲/۱۲

محل شهادت :

محل دفن : مهرنجان

به اشتراک بگذارید: