اعتمادی حسن

اعتمادی حسن

شهید: حسن اعتمادی

فرزند: رجبعلی

متولد: 1334

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1359/10/18

محل شهادت: سوسنگرد

عضویت: جهاد سازندگی

محل دفن: گلستان شهدا

به اشتراک بگذارید: