اسماعیلی ابوالقاسم

اسماعیلی ابوالقاسم

شهید: ابوالقاسم اسماعیلی

فرزند: فرج الله

 متولد: 1340/10/20

محل تولد: آبادان

تاریخ شهادت: 1360/02/14

محل شهادت: جاده شیراز کازرون

محل دفن: کازرون بهشت زهرا

 

به اشتراک بگذارید: