اسلامی عباس

اسلامی عباس

شهید:عباس اسلامی

فرزند: کرامت الله

متولد: 1343/01/01

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/12/13

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: کازرون گلستان شهدا(سیدمحمد نوربخش)

به اشتراک بگذارید: