ارسال اسماعیل

ارسال اسماعیل

شهید: اسماعیل ارسال

فرزند: محمد

متولد: 1337/06/20

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1358/08/01

محل شهادت: سردشت

محل دفن: گلستان شهدا

 

 

به اشتراک بگذارید: