ارجی اصغر

ارجی اصغر

شهید: اصغر ارجی

فرزند: علی

متولد: 1342

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1364/08/11

محل شهادت: هورالعظیم

عضویت: سپاه پاسداران

محل دفن: کازرون گلستان شهدا

به اشتراک بگذارید: