احسن مسعود

احسن مسعود

شهید : مسعود احسن

فرزند : علی متولد : 1341

محل تولد : خرمشهر

تاریخ شهادت : 1360/7/27

محل شهادت : دهلاویه

عضویت : سپاه پاسداران

محل دفن : کازرون – گلستان شهدا