احسن محمد

احسن محمد

شهید : محمد احسن

فرزند : علی

متولد : ۱۳۴۰

محل تولد : خرمشهر

تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۷/۰۷

محل شهادت : دهلاویه

محل دفن : کازرون امامزاده سیدمحمد نوربخش