آقایی بلیانی حسین

آقایی بلیانی حسین

شهید : حسین آقایی بلیانی

فرزند : علی بابا

متولد : ۱۳۴۲

محل تولد : بلیان

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۱/۰۲

محل شهادت :

محل دفن : بلیان

به اشتراک بگذارید: