آقایی بلیانی ابوالحسن

آقایی ابوالحسن

شهید : ابوالحسن آقایی بلیانی

فرزند : علی بابا

متولد : ۱۳۴۶

محل تولد : بلیان

تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۱۰/۲۰

محل شهادت : شلمچه

محل دفن :  کازرون – بلیان

 

به اشتراک بگذارید: