آقابزرگی ناصر

آقابزرگی ناصر

شهید : ناصر آقابزرگی

فرزند : امام قلی

متولد : ۱۳۴۸

محل تولد : دهستان جره

تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۱/۰۷

محل شهادت : شلمچه

محل دفن : باغدشت دهستان جره