آزادی محمدکریم

آزادی محمدکریم

شهید : محمدکریم آزادی

فرزند : مهدی

متولد : ۱۳۴۱

محل تولد : کازرون – خشت

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۱۰/۰۶

محل شهادت : عین خوش

محل دفن : امام زاده علی خشت