آزادی عبدالکریم

آزادی عبدالکریم

شهید : عبدالکریم آزادی

فرزند : علی جان

متولد : ۱۳۴۵

محل تولد : کازرون – خشت

تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۲/۱۵

محل شهادت : جبهه جنوب

محل دفن : امام زاده علی خشت

به اشتراک بگذارید: