آزادی عباسقلی

آزادی عباسقلی

شهید : عباسقلی آزادی

فرزند : محمد

متولد : ۱۳۱۵

محل تولد : کازرون – خشت

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۹/۲۴

محل شهادت :

محل دفن : امام زاده علی خشت

به اشتراک بگذارید: