پاداش روزه راچه کسی می دهد؟/ حکم روزه گرفتن در گرما

1393 6 phtoپیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده‌اند: روزه برای من است و من پاداش آن را می‌دهم.

 

 

 

 

پاداش روزه را چه کسی می دهد؟/ حکم روزه گرفتن در گرما. به گزارش سرویس دین و اندیشه شهدای کازرون،  همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 52 حدیث از پیامبر بزرگوار اسلام در مورد روزه و ماه رمضان  پیشکش روزه داران عزیز می شود.
 
1.هر کس روزه‌ داری را سیر نماید، خداوند از حوض (کوثر) من، شربتی نصیب او خواهد کرد که پس از آن هرگز تشنه نشود. (دعائم الإسلام، ج 1، ص 269)

2. روزه گرفتن در گرما، جهاد است.       (بحارالانوار، ج 96، ص 257)

3.روزه برای من است و من پاداش آن را می‌دهم.   (وسائل الشیعه، ج 7، ص 294، ح 15 و 16 ; 27 و 30)

4. کسی که روزه، او را از غذاهای مورد علاقه‌اش باز دارد، بر خداست که به او از غذاهای بهشتی بخورانند و از شراب‌های بهشتی به او بنوشاند.           (بحارالانوار، ج 93، ص 331)

5.روزه بگیرید تا تندرست باشید.         (نهج الفصاحه، ح 1854)

6. بار خدایا برای تو روزه گرفتیم و با روزی تو افطار می‌کنیم، پس آن را از ما بپذیر، تشنگی رفت و رگ‌ها شاداب شد و پاداش ماند. (کافی، ج 4، ص 95، ح 1)

7. هر کس از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند، خداوند تا چهل شبانه‌روز، نماز و روزه او را نپذیرد، مگر این که غیبت شونده، او را ببخشد.    (بحارالانوار، ج 75، ص 258، ح 53)

8. اگر بنده (( خدا )) میدانست که در ماه رمضان چیست { چه برکتی وجود دارد } دوست میداشت که تمام سال ، رمضان باشد.   بحارالانوار جلد 93 صفحه 346

9. شخص روزه دار ، همه وقت در حال عبادت است ، و اگرچه در بستر خود خوابیده باشد ، تا هر زمان که مسلمانی را غیبت نکند.  من لایحضرالفقیه جلد 2 صفحه 388

10. کسی که یک روز خالصا لوجه الله روزه بدارد ، – چنانکه نیتش حتی به طلب بهشت و فرار از دوزخ آلوده نشود – آن روزه او با یکسال که آنرا به روزه برگزار کند – ولی چنین خلوصی در نیتش نباشد – برابر است.  من لایحضرالفقیه جلد 2 صفحه 405

11. رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله، چون روزه‏ اش را ميگشود ، ميگفت : خدايا براى تو روزه داشتيم، و با رزق تو افطار كرديم، پس آن را از ما بپذير.تشنگى از ما بر طرف شد، و رگها رطوبت يافت، و اجر و ثواب به جاى ماند.  من لایحضرالفقیه جلد 2 صفحه 435

12. روزه سپر آتش دوزخ است.  اصول کافی جلد 3 باب دعائم الاسلام حدیث 5

13. روزه دار مادامیکه غیبت مسلمانی را نکرده در حال عبادت است ، اگرچه در رختخوابش خوابیده باشد.  تحف العقول مواعظ النبی (ص)

14. هرکه یک روز برای خدا روزه مستحبی بگیرد خداوند او را داخل بهشت گرداند.    وافی جلد 2 کتاب الصیام صفحه 6

15. خواب روزه دار عبادت و نَفَسَش تسبیح است.   وسائل الشیعه کتاب الصوم باب الستحباب القیلولة للصائم حدیث 2

16. هرکه برای طلب ثواب از خدا یک روز روزه مستحبی بگیرد آمرزشش لازم آید.  امالی صدوق مجلس 82 حدیث 2

17. خداوند فرشتگان را برای دعا به روزه داران گُمارده است.   سفینة البحار جلد 2 صفحه 64 نقل از نوادر راوندی

18. برای هر روزه داری دعائی ( مستجاب ) است.   اثنی عشریه صفحه 16

19. برای هرچیزی دری است و در عبادت روزه است. اثنی عشریه صفحه 16

20. روزه داری نیست که نزد گروهی که غذا میخورند حاضر شود جز آنکه اعضاء او تسبیح گویند و فرشتگان هم برایش طلب رحمت کنند و آن موجب آمرزش او شود.   امالی صدوق مجلس 86 حدیث 9

21. با خوردن سحر به روزه گرفتن در روز و با خواب قیلوله به قیام در شب کمک کنید.   وافی جلد 2 کتاب الصیام باب فضل السحور صفحه 36

22. برای روزه دار دو شادی است : یکی موقع افطارش و شادی دیگر روزی که پروردگارش را ملاقات میکند.   وسائل الشیعه کتاب الصوم باب استحباب صوم کل یوم عدا الایام المحرمة حدیث 30

23. برای بهشت دری است که ریان نامیده میشود از آن داخل نمیشود مگر روزه داران.   وسائل الشیعه کتاب الصوم باب استحباب صوم کل یوم عدا الایام المحرمة حدیث 31

24. هیچ مومنی نیست که ماه رمضان را برای خدا روزه بگیرد جز اینکه خداوند برایش هفت خصلت واجب گرداند : اول اینکه گوشتهای روئیده از حرام در بدنش آب شود ، دوم اینکه به رحمت خود نزدیکش گرداند ، سوم کفاره خطای پدرش آدم محسوب شود ، چهارم خداوند سختی مرگ را بر او آسان نماید ، پنجم در روز قیامت از گرسنگی و تشنگی در امان است ، ششم خداوند عزوجل از میوه های پاکیزه بهشت به او بخوراند ، هفتم خداوند عزوجل برات آزادی از دوزخ به او عطا فرماید.  خصال الصدوق باب السبعه حدیث 12

25. هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدن هم روزه گرفتن است.   روضة الواعظین صفحه 350

26.زمانیکه روزه گرفتی باید گوش و چشمت هم روزه بگیرد و روز روزه داریت نباید مانند روز خوردنت باشد.  جامع الاخبار صفحه 94

27.شعبان ماه من و رمضان ماه خداوند عزوجل است پس هرکه از ماه من یک روز روزه بگیرد ، در روز قیامت من شفیع او هستم و هرکه ماه رمضان را روزه بگیرد از آتش دوزخ آزاد شود.   امالی صدوق مجلس 91 حدیث 5

28.ماه مبارک رمضان ماهی است که در آن به میهمانی الهی دعوت شده اید و مورد اکرام خداوند هستید.  بحار جلد 96 صفحه 356 حدیث 35

29. بنده روزه داری نیست که به او دشنام داده شود و او به دشنام دهنده بگوید : من روزه هستم . سلام بر تو ! من دشنام نمی دهم ؛ چنان چه تو دشنام می دهی ؛ مگر این که پروردگار تعالی میفرماید : بنده من به وسیله روزه از شر بنده ( به من ) پناه جست.من به تحقیق او را از (شر) آتش پناه دادم.   کافی جلد 3 صفحه 88

30..بدبخت کسی است که از آمرزش خدا در این ماه بزرگ محروم بماند و نتواند خود را عوض کند و گناه و معصیت را کنار بگذارد.  بحارالانوار جلد 96 صفحه 356

31. روزه دل را صفا و نورانیت می بخشد.  بحارالانوار جلد 96 صفحه 254

32. روزه واقعی سبب توجه بیشتر و پناه بردن به خدای بزرگ میگردد.   بحارالانوار جلد 96 صفحه 254

33. روزه حقیقی رحمت خداوند بزرگ را نزدیک مینماید.  من لایحضرالفقیه جلد 2 صفحه 44

34.  با روزه گرفتن انسان بیشتر متوجه خداوند و ناتوانی خود میشود ) این سبب میگردد که انسان روزه دار بیشتر آه و ناله و احساس بندگی و گریه و زاری به آستانه مقدسه خداوند سبحان نماید.  بحارالانوار جلد 96 صفحه 254

35. روزه واقعی آثار پلید و زشت مال حرام را در بدن ذوب میکند.   من لایحضرالفقیه جلد 2 صفحه 44

36. روزه حقیقی گناهان را کاهش میدهد.  بحارالانوار جلد 93 صفحه 354

37. با گرفتن روزه حسنات و ثواب ها چند برابر میگردد.  بحارالانوار جلد 93 صفحه 354

38. روزه واقعی باعث از بین رفتن حرص و وَلَع برای جمع آوری مال دنیا ، و مانع بکار بردن همت و کوشش در این جهت میشود.  بحارالانوار جلد 93 صفحه 254
 
39. روزه آرزوهای نامشروع نَفس را که منشاء تمام مفاسد است را می میراند ، و نیروی شهوت را فرو می نشاند ، و آن را کنترل میکند.   بحارالانوار جلد 93 صفحه 254

40. روزه باعث کنترل قوه شهوت و اجتناب از گناهان است.  وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 300

41. ای جوانان بر شما لازم است که ازدواج کنید ، و اگر قدرت آنرا نداشتید ، روزه بگیرید ، زیرا روزه باعث مهار کردن شهوت و اجتناب از گناهان خواهد شد.  وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 300

42. خداوند بزرگ به وسیله روزه ، لحظات جان دادن و ورود به عالم برزخ را بر انسان آسان میگرداند.  من لایحضر الفقیه جلد 2 صفحه 44 ؛ علل الشرایع جلد 2 باب 109 صفحه 79

43. روزه باعث میشود که روزه دار واقعی از گرسنگی و تشنگی روز قیامت در امان بماند.  من لایحضر الفقیه جلد 2 صفحه 44 ؛ علل الشرایع جلد 2 باب 109 صفحه 79

44. همانا ماه رمضان ماه عظیمی است ، خداوند در آن ماه به حسنات دو برابر پاداش می دهد و گناهان را محو می گرداند و درجات را بالا می برد.هرکس در این ماه صدقه بدهد و با زیردستان خود به نیکی رفتار نماید خداوند او را می آمُرزد.

سپس فرمود : بدرستی که این ماهتان مانند دیگر ماه ها نیست ، هنگامی که به سوی شما می آید با برکت و رحمت می آید و هنگامی که می رود با بخشیدن و آمرزیدن گناهان می رود.این ماهی است که حسنات در آن دو برابر پاداش دارد و عمل های خیر مورد قبول است.هرکس در این ماه برای خداوند عزوجل دو رکعت نماز بخواند خداوند او را بیامُرزد.
سپس فرمود : همانا شقی کسی است که شقی از این ماه بیرون برود و گناهانش آمرزیده نشود ، هنگامی که نیکوکاران با جوائز پروردگار کریم رستگار می گردند او زیان میکند.  ترجمه فضائل الاشهر الثلاثة { از تالیفات شیخ صدوق (ره) } صفحه 66 الی 67

45. رمضان ، بدين سبب رمضان ناميده شده است كه گناهان را می ‏سوزاند.

46.ماه رمضان ماهی است که خداوند روزه آن را واجب کرده بر شما ، هرکس از روی ایمان و فرمانبری روزه بگیرد گناهانش بخشیده میشود مانند روزی که از مادرش متولد شده است.  وافی جلد 7 صفحه 55 باب 58

47. پنج چيز به امت من در ماه رمضان عطا شده است كه به امت هيچ پيغمبرى پيش از من عطا نشده است ، يكى از آن پنج اين است كه چون شب اول ماه رمضان شود خداى عزوجل به آنان نظر كند و هر كس مورد توجه خداى شد هرگز او را عذاب نخواهد فرمود.
دوم آنكه بوى دهانشان به هنگام عصر نزد خداى عزوجل از مُشك خوشبوتر باشد.
سوم آنكه فرشتگان شبانه روز براى آنان طلب آمرزش كنند.
چهارم آنكه خداى عزوجل بهشت را مأمور فرمايد كه براى بندگانم آمرزش بطلب و خود را براى آنان بياراى تا مگر خستگى و آزار دنيا از جانشان بدر آيد و به بهشت و پذيرائى من در آيند.
پنجم آنكه چون شب آخر فرا رسد همگى آنان آمرزيده شوند مردى عرض كرد يا رسول اللَّه در شب قدر آمرزيده شوند ؟ فرمود: كارگران را نه بينى كه چون از كار فارغ شوند مزد خويش دريافت كنند.  خصال الصدوق جلد 1  صفحه 353

48.  پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به جابر بن عبدالله انصاری فرمودند : ای جابر ، این ماه رمضان است ، هرکسی روزه بگیرد و مقداری از شب آن را به عبادت مشغول شود و شکم و شهوت و زبانش را نگهدارد ، خارج میشود از گناهان همچنان که ماه تمام میشود . پس جابر سئوال کرد : ای رسول خدا ، چه گفتار زیبایی است ! رسول خدا (ص) فرمودند : ای جابر ، و این شرائط ، بسیار سخت است.  وافی جلد 7 صفحه 55 باب 58

49. رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله زنى را شنيد كه كنيزيش را دشنام می ‏گفت در حالى كه روزه ‏دار بود ، پس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود تا طعامى حاضر كردند، و آن زن را فرمود: بخور، زن گفت: من روزه دارم، پس پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: چگونه روزه دار هستى در حالى كه كنيزت را دشنام گفتى؟! روزه تنها امساك از خوردنى و نوشيدنى نيست .  من لایحضرالفقیه جلد 2 صفحه 438

50. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به اصحاب خود فرمود : عملی را بگویم که اگر انجام دهید شیطان به قدر فاصله مشرق و مغرب از شما دور میشود.عرض کردند بفرمائید.فرمود : روزه صورت شیطان را سیاه میکند ، صدقه پشت او را میشکند دوستی در راه خدا و کمک کردن به یکدیگر در کارهای نیک شیطان را بیچاره می نماید توبه و استعفار رگ قلبش را پاره میکند هر چیزی زکات و پاک کردن دارد زکات بدن روزه است. وافی جلد 2 باب صوم صفحه 6
 
51.  پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده‌اند: ماه رمضان ماه بزرگی است خداوند نیکی ها را در این ماه مضاعف کند و بدیها را محو فرماید و درجات ( روزه داران ) را بالا برد ، هرکه در این ماه صدقه ای دهد خدا او را می آمرزد و هرکه به مملوکان و خدمتکارانش احسان کند خدایش می آمرزد و هرکه خوش خلقی نماید خداوند او را می آمرزد و هرکه خشم خود را فرو خورد خدایش بیامرزد و هرکه صله رحم کند خدا او را می آمرزد  ، سپس فرمود این ماه شما مانند ماههای دیگر نیست زیرا چون به شما رو آورد با برکت و رحمت رو کند و چون بر شما پشت کند با آمرزش گناهان میرود ، این ماهی است که حسنات در آن مضاعف و اعمال نیک در آن مورد قبول ( خدا ) است ، هرکه در این ماه برای خدای عزوجل دو رکعت نماز ( مستحبی و نافله ) بخواند خداوند او را می آمرزد ، سپس فرمود : بدبخت حقیقی کسی است که این ماه از دستش به در رود و گناهانش آمرزیده نشود و موقعیکه خوش کِرداران به دریافت جوائز پروردگار کریم موفق و کامیاب گردند او زیانکار باشد.  امالی صدوق مجلس 13 حدیث 2
 
52. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده‌اند: آیا شما را از چیزی خبر ندهم که اگر به آن عمل کنید، شیطان از شما دور شود، چندان که مشرق از مغرب دور است؟ عرض کردند: چرا. فرمودند: روزه، روی شیطان را سیاه می‌کند، صدقه پشت او را می‌شکند، دوست داشتن برای خدا و همیاری در کار نیک، ریشه او را می‌کند و استغفار، شاهرگش را می‌زند.    (میراث حدیث شیعه، ج 2، ص 20، ح 18)

باشگاه خبرنگاران

 

دیدگاهتان را بنویسید