تخت خوابي كه تبديل به ويلچر مي شود + عكس

1393 1100shahid.ir 15اين تخت خواب كه پانوسونيك آن را براي بيمارستان ها طراحي كرده به راحتي تبديل به ويلچر مي شود.

 

 

 

 

شهدای کازرون، اين تخت خواب كه براي بيمارستانها طراحي شده به راحتي تبديل به ويلچر مي شود تا ديگر نيازي به جابجايي مداوم بيمار از تخت به ويلچر نباشد.

2177939 741

2177940 133

2177941 496

2177942 797

2177944 859

2177945 924

 

دیدگاهتان را بنویسید