افشاری عبدالرحمن

افشاری عبدالرحمن

شهید : عبدالرحمن افشاری فرزند : سیف اله متولد : ۱۳۴۶ محل تولد : تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۱۲/۳۰ محل شهادت : محل دفن : امام زاده شاهزاده محمد