کتویی زاده ابوذر (رجب)

کتویی زاده ابوذر (رجب)

فرمانده شهید: ابوذر (رجب) کتویی زاده فرزند: یدالله  متولد: 1337 محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: 1363/12/25 محل شهادت: شرق دجله محل دفن: کازرون گلستان شهدا (سید محمد نوربخش)