باقری زاده ابراهیم

باقری زاده ابراهیم

سردار شهید: ابراهیم باقری زاده

فرزند: رضا

متولد: 1337

محل تولد: کازرون

تاریخ شهادت: 1365/10/19

محل شهادت: شلمچه

محل دفن: کازرون بهشت زهرا