28 آبان سال های 58، 59، 63، 66

تقویم دفاع مقدس

war2

28/8/58

عدم پذیرش نماینده “ساف” بعنوان میانجیگری در امر گروگانها توسط حضرت امام.

28/8/59

ادامه درگیریهای پراكنده و اجرای آتش در سوسنگرد ، ادامه تظاهر به پیروزی عراق در نبرد سوسنگرد در رادیو بغداد و بازتاب جنگ سوسنگرد در دیلی تلگراف به عنوان مشابهی برای جنگ استالنیگراد .

مصاحبه مفصل مسئول عملیات جبهه جنوب سپاه پاسداران دربارة جنگ و ضعف های حاصله از مدیریت و فرماندهی آن و نیز هشدار نسبت به خطرات موجود . سخنان رئیس جمهور در روز عاشورا .

توضیح رئیس مجلس ( آقای هاشمی رفسنجانی ) دربارة هدف از سفر به الجزایر ، لیبی ، سوریه و لبنان و نیز اعلام نظر دربارة تظاهرات اخیر و بیانات امام .

28/8/63

ادامه ركود در خطوط عملیاتی و شناسایی از نزدیك نیروهای خودی درگیری سپاه با چتههای دمكرات در تكاب و درگیری شدید كومهله و دمكرات در اورامانات وجود نشانههایی دال بر استفاده نظامی عراق از جزایر كویت علیرغم تكذیب مقامات كویتی

اخراج عدهای دیگر از ایرانیان از كویت اعلام انصراف دبیركل سازمان ملل از اعزام هیأتی برای تحقیق دربارة اسیران جنگی ایران و عراق، به دنبال پافشاری هر یك از دولتهای ایران و عراق در مورد تقدم سفر هیات به كشور مقابل.

28/8/66

آغاز عملیات نامنظم ظفر4 با رمزیا رسول الله (ص) درجبهه شمالی استان دهوک عراق ودرعمق دویست و پنجاه کیلومتری داخل خاک عراق.