11 آذر سال های 59، 64

تقویم دفاع مقدس

روز شمار دفاع مقدس

11/09/59

درگيري در فارسيات و فياضيه .

 وضعيت عمومي سوسنگرد به نظر فرماندار دشت آزادگان .

 مصاحبه ناخدا افضلي فرمانده نيروي دريايي درباره جنگ اخير دريايي ايران و عراق .

 اصابت موشك زمين به زمين عراقي به گيلان غرب .

 گزارش پشتيباني لجستيك عراق از ضدانقلاب در جبهه شمالي .

بررسي طرح واگذاري مسئوليت بسيج ملي به سپاه پاسداران تحت عنوان واحد بسيج مستضعفين ، در مجلس شوراي اسلامي .

 بازتاب سخنان بهزاد نبوي مبني براينكه تا وقتي چهار شرط ايران انجام نشود گروگانها آزاد نخواهند شد .

مذاكره ، ميانجيگري ، آتش بس و عقب نشيني نيروهاي عراقي در گفتگوي وزير خارجه عراق با نشريه ميدل ايست و در نامه به وزير ان خارجه جامعه اقتصادي اروپا .

گزارش روزنامه سوري ” البعث ” و سپاه خوزستان از ناآرامي هاي داخل عراق .

 اطلاعيه مجاهدين خلق درباره اخراج هواداران از جبهه ها و جمع بندي مندرج در كتاب منتشره توسط وزارت ارشاد از مواضع اين سازمان در قبال جنگ با استفاده از تحليل سازمان پس از خروج رهبري آن از كشور .

11/09/64

سفر طارق عزيز وزير خارجه عراق به انگليس جهت ديدار با وزير خارجه انگليس و گفتگو پيرامون جنگ ايران و عراق و ديدار با مارگارت تاچر نخست وزير انگليس.