امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری برای ایثارگران

يوسف مجتهد،براساس تبصره 2 ماده11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان 50درصد و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی

اقدام قانونی رییس مجلس درباره ایثارگران

بندهای( 2و3) ماده 2 آیین نامه اجرایی بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه هیات وزیران توسط رییس مجلس به دلیل منحصر نمودن مصادیق ایثارگران در جانبازان و آزادگان لغو گردید.

صفحه10 از13

جستجو

تبلیغات

اوقات شرعی


JoomShaper