قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران(10)

 برابر ماده41 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، جانبازان 25درصد و بالاتر، آزادگان، خانواده شاهد شامل والدین، همسر و فرزندان و خانواده جانبازان 70درصد شامل والدین، همسر و فرزندان در صورت مسافرت داخلی از طریق هر یک از شرکت‌های دولتی یا خصوصی هواپیمایی، راه‌آهن و کشتیرانی با ارائه کارت ایثارگری یا معرفینامه بنیاد از پرداخت 50درصد هزینه بلیت معاف هستند.

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران(9)

اغلب ایثارگران در تماس‌های خود اعلام می‌کنند باتوجه به اینکه رئیس جمهور برابر قانون نسبت به ابلاغ قانون جامع به دستگاه‌های اجرایی اقدام نکرده است تکلیف ایثارگران در مواجهه با عدم‌تمکین دستگا‌ه‌های اجرایی به این قانون چیست؟

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران(8)

براساس تبصره یک قانون حالت اشتغال، برای آن دسته از شهدا و جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که مستخدم دولت نیستند باتوجه به میزان تحصیلات و تخصص آنها توسط بنیاد شهید با تنفیذ مقام معظم رهبری از محل کمک دولت به بنیاد شهید حقوق و مزایای همطراز نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد.

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران(6)

یوسف مجتهد،در تبصره2 ماده 21 کلیه دستگاه‌های مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود یکی از فرزندان آنان شامل فرزندان شهدا، جانبازان 25درصد و بالاتر، آزادگان، اسرا و مفقودالاثرها را با رعایت شرایط عمومی گزینش در آن دستگاه استخدام نمایند.

آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان ایثارگران

توکلی- گویا بعضی از مسئولین یا از آئین نامه ها بی اطلاع هستند یا خودشان را به بی اطلاعی زده اند که اگر به بی اطلای زده اند باید از دستشان شکایت کرد چون منافق هستند واز کار برکنار شون کردوهیچ پستی به آنان داده نشود

صفحه9 از13

جستجو

تبلیغات

اوقات شرعی


JoomShaper