قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۱۴)

تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران(12)

یوسف مجتهد: برابر ماده(56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حقوق وفوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف است.

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (11)

ماده 48 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت و اصلاحیه‌های آن اشاره دارد. برابر ماده3 این قانون، چنانچه کارکنان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه، خود یا یکی از افراد تحت تکفل آنان فوت نماید، بیست‌برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت،کمک‌هزینه دریافت خواهند کرد.

صفحه8 از13

جستجو

تبلیغات

اوقات شرعی


JoomShaper