خواستم از ستارگان آسمان سراغتان را بگیرم اما ناتوانی و عجزم اجازه نداد

عزیزان! خواستم از ستارگان آسمان سراغتان را بگیرم اما ناتوانی و عجزم اجازه نداد؛ خواستم شما پرندگان عاشق و ملکوتی گم گشته در زمین را، در میان فرشتگان آسمان پیدا کنم اما..... اما پاهای لنگ و خیال قاصرم ضعیف­تر از آن بود که پَر پریدن تا آن جا را داشته باشد.

ایستگاه صلواتی

مرتضی هنوز گوشی بی سیم در دستش بود وا نگار منتظر بود که صدای محسن را بشنود. شب خیمه خود را برافراشت. در سنگر نگهبانی سکوت مرگباری برقرار بود.انگار کسی قصد نداشت این سکوت را بشکند.

مکان‌هایی برای گرامی داشتن...

نگاهی بر حضور در یادمان‌های دفاع مقدس؛
حضورخودجوش مردم در بهترین و شادترین روزهای سال در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس قطعاًحاوی پیام‌های مهمی است که نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد.

 

صفحه7 از16

جستجو

تبلیغات

اوقات شرعی


JoomShaper