چرا موز‌ه‌هاي دفاع مقدس تاسيس شد؟

بحث ايجاد موزه‌هاي جنگ(دفاع مقدس) از زمان جنگ مطرح بود، چنانکه پس از پايان جنگ و تشکيل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس اولين تصميمي که در مجموعه بنياد گرفته شد اين بود که در پنج استان مرزي درگير در دفاع مقدس موزه ايجاد شود، بنابراين در استان‌هاي خوزستان، كرمان، ايلام، کرمانشاه، کردستان، و آذربايجان غربي اقدام شد.

دندان عاريتي

آخر چند سالي است دندان عقل خود را کشيده ام و به جاي آن دندان عاريتي گذاشته ام، چه کنم در روزگاران جوک و غيبت، در روزگاران آدامس هاي بادکنکي مرا چه کار به اين کارها که مدرسه شهيد بهمني به مدرسه سهيلا و خيابان شهيد فرزدقي به خيابان آيدا تغيير نام پيدا مي کند و مادر سه شهيد از غصه دق کند.

من یتیم نیستم؛ فرزند شهیدم

چی بنویسم واسه تو تا بدونی چه حالیم؟چطور پنهون کنم بغض تو نوشتهام که نشکنه دلت؟چطور باید غم چشمامو از نگاه ها قایم کنم؟ خستگی هامو از صدام چطور باید پنهون کنم؟پدر دلم تنگه برات....

 

 

صفحه6 از16

جستجو

تبلیغات

اوقات شرعی


JoomShaper