دنیا مدرسه است یا مزرعه؟

اگرکسی می خواهد دانشمند شود، دنیا برای او به مثابه مدرسه است واگر انسانی می خواهد سعادتمند شود، دنیا برای او مزرعه است،ولی اگر می خواهد به هر دو برسد،باید مزرعه و مدرسه بودن را، در کناریکدیگر ببیند.

ترازوی اعمال در روز قیامت چگونه است؟

با دقت در آیات قرآن کریم به این نکته بر می‌خوریم که روز قیامت برای سنجش اعمال آدمی از ترازو استفاده می‌شود و اگر ترازوی اعمال خوب انسان سنگین‌تر باشد، در آسایش خواهد بود و اگر ترازوی اعمال بد انسان سنگین‌تر باشد، در فلاکت و بدبختی و عذاب خواهد بود.

صفحه5 از158

جستجو

تبلیغات

اوقات شرعی


JoomShaper