گلستان شهدا

ایجاد در دوشنبه, 17 شهریور 1393 / اخبار ایثارگران
Tags: حاج, اسدالله, کتویی زاده, پدر, شهیدام, محمدصادق, مهران, جانباز70درصد, محمدجعفر, دارفانی, فرزندان شهیدش, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمدنوربخش, قطعه ایثارگران, بیمارستان, ولی عصر
حاج اسدالله کتویی زاده پدر شهیدان محمدصادق، مهران و جانباز 70 درصد حاج محمدجعفر کتویی زاده دار فانی را وداع و به فرزندان شهیدش پیوست.         شهدای کازرون، پیکر پاک پدر این دو شهید والامقام ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: حسن, اسکندری, کهیار, کازرون, شلمچه, بسیج, کازرون قطعه دوم, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه عملیاتی, شهادت, عکس شهید
شهید: حسن اسکندری فرزند: کهیار متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1361/03/19 محل شهادت: شلمچه عضویت: بسیج محل دفن: کازرون قطعه دوم گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: امیدی, امیدعلی, اسماعیل, کازرون, جاده, مهاباد, بوکان, قطعه دوم, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمدنوربخش, جبهه غرب, شهادت
شهید: امید علی امیدی فرزند: اسماعیل متولد: 1339 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1362/04/13 محل شهادت: جاده مهاباد بوکان عضویت: محل دفن: کازرون قطعه دوم گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: بزمی, محمدباقر, خداخواست, کازرون, حاج عمران, عراق, کازرون قطعه دوم, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه, عملیاتی, شهادت, عکس شهید
شهید: محمدباقر بزمی فرزند: خداخواست متولد: 1345 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1363/05/06 محل شهادت: حاج عمران عراق عضویت: بسیج محل دفن: کازرون قطعه دوم گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: مرادی, محمد, ماندنی, کازرون, سوسنگرد, بسیج, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه عملیاتی, شهادت, عکس شهید
شهید: محمد مرادی فرزند: ماندنی متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/09/05 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک  گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: بنیادی, حیدر, غلامرضا, کازرون, سوسنگرد, سپاه پاسداران, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه عملیاتی, شهادت
شهید: حیدر بنیادی فرزند: غلامرضا متولد: 1340 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/12/26 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: بهبود, قدرت الله, اسماعیل, کازرون, سوسنگرد, بسیج, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, شهید, والامقام, اولین شهید, خانواده, شهادت
شهید: قدرت الله بهبود فرزند: اسماعیل متولد: 1336 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 0360/02/30 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: حسین, حیدری, رمضان, کازرون, دهلاویه, فدائیان اسلام, شهیدوالامقام, دشمن بعثی, کازرون گلستان شهدا, شهادت, عکس شهید, امامزاده
شهید: حسین حیدری فرزند: رمضان متولد: 1337/02/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/06/13 محل شهادت: دهلاویه عضویت: فدائیان اسلام محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: شجاعی, بهمن, محمد, کازرون, سوسنگرد, بسیج, قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, شهیدوالامقام, منطقه, عملیاتی, شهادت, عکس شهید
شهید: بهمن شجاعی فرزند: محمد متولد: 1336 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/06/24 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: جهان, میهن, مسلم, حسینعلی, کازرون, دهلاویه, فدائیان اسلام, قطعه یک, گلستان شهدا, شهادت, عکس شهید
شهید: مسلم جهان میهن فرزند: حسینعلی متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/06/27 محل شهادت: دهلاویه عضویت: فدائیان اسلام محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: توانی, بلیانی, حیدر, ابوالفتح, کازرون, دهلاویه, فدائیان اسلام, قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده سیدمحمد, نوربخش, شهادت
شهید: حیدر توانی بلیانی فرزند: ابوالفتح متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/06/27 محل شهادت: دهلاویه عضویت: فدائیان اسلام محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: دستمزد, عباس, حسین, کازرون, آبادان, بسیج, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمدنوربخش, عملیات, ثامن الائمه, حصرآبادان, شهادت, عکس شهید
شهید: عباس دستمزد فرزند: حسین متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/07/05 محل شهادت: آبادان عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: احسن, محمد, علی, دهلاویه, سپاه پاسداران, قطعه یک, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, اولین شهیدخانواده, منطقه دهلاویه, شهادت, عکس شهید
شهید: محمد احسن فرزند: علی متولد: 1340 محل تولد: تاریخ شهادت: 1360/07/07 محل شهادت: دهلاویه عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: احسن, مسعود, علی, دهلاویه, سپاه پاسداران, کازرون, قطعه یک, گلستان شهدا, دومین شهید خانواده, والامقام, منطقه دهلاویه, شهادت
شهید: مسعود احسن فرزند: علی متولد: 1341 محل تولد: تاریخ شهادت: 1360/07/27 محل شهادت: دهلاویه عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: محمدعلی, غلامی, حسن, کازرون, آبادان, جهادسازندگی, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, شهیدوالامقام, شهادت
شهید: محمدعلی غلامی فرزند: حسن متولد: 1346 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/10/13 محل شهادت: آبادان عضویت: جهاد سازندگی محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: بهمن, الله وردی, محمدعلی, کازرون, آبادان, سپاه پاسداران, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه عملیاتی, شهادت
شهید: بهمن الله وردی فرزند: محمدعلی متولد: 1337 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/11/16 محل شهادت: آبادان عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون، قطعه یک  گلستان شهدا (امام زاده سید محمد ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: ارسال, اسماعیل, محمد, کازرون, کردستان, سردشت, سرباز, ارتش, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه سردشت, شهادت
شهید: اسماعیل ارسال فرزند: محمد متولد: 1337/06/20 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1358/08/01 محل شهادت: کردستان، سردشت عضویت: سرباز ارتش محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: قیمتی, برنجی, رجب, کازرون, امت حزب الله, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, تظاهرات, رژیم شاهنشاهی, پهلوی, طاغوت, شهادت
شهید: قیمتی برنجی فرزند: رجب متولد: 1323 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1357/10/09 محل شهادت: کازرون عضویت: امت حزب الله محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: عبدالحسین, خدیو, جانی بیگ, کازرون, امت حزب الله, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, تظاهرات, رژیم شاهنشاهی, پهلوی, طاغوت, شهادت
شهید: عبدالحسین خدیو فرزند: جانی بیگ متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1357/10/09 محل شهادت: کازرون عضویت: امت حزب الله محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: دست داده, ماندنی, محمد, کازرون, امت حزب الله, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, تظاهرات, رژیم شاهنشاهی, پهلوی, طاغوت, شهادت
شهید: ماندنی دست داده فرزند: محمد متولد: 1334 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1357/02/20 محل شهادت: کازرون عضویت: امت حزب الله محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
صفحه1 از3

جستجو

تبلیغات

اوقات شرعی


JoomShaper