کازرون قطعه یک

ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: مرادی, محمد, ماندنی, کازرون, سوسنگرد, بسیج, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه عملیاتی, شهادت, عکس شهید
شهید: محمد مرادی فرزند: ماندنی متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/09/05 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک  گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 05 شهریور 1393 / شهدای کازرون
Tags: بنیادی, حیدر, غلامرضا, کازرون, سوسنگرد, سپاه پاسداران, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه عملیاتی, شهادت
شهید: حیدر بنیادی فرزند: غلامرضا متولد: 1340 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/12/26 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: دستمزد, عباس, حسین, کازرون, آبادان, بسیج, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمدنوربخش, عملیات, ثامن الائمه, حصرآبادان, شهادت, عکس شهید
شهید: عباس دستمزد فرزند: حسین متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/07/05 محل شهادت: آبادان عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 23 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: محمدعلی, غلامی, حسن, کازرون, آبادان, جهادسازندگی, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, شهیدوالامقام, شهادت
شهید: محمدعلی غلامی فرزند: حسن متولد: 1346 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/10/13 محل شهادت: آبادان عضویت: جهاد سازندگی محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: مسلم, شیری, فرامرث, کازرون, سپاه پاسداران کازرون, کازرون قطعه یک, امامزاده, سیدمحمدنوربخش, انفجار, شهادت, عکس شهید
شهید: مسلم شیری فرزند: فرامرث متولد: 1342 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/07/14 محل شهادت: سپاه پاسداران کازرون عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: بهمن, الله وردی, محمدعلی, کازرون, آبادان, سپاه پاسداران, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه عملیاتی, شهادت
شهید: بهمن الله وردی فرزند: محمدعلی متولد: 1337 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/11/16 محل شهادت: آبادان عضویت: سپاه پاسداران محل دفن: کازرون، قطعه یک  گلستان شهدا (امام زاده سید محمد ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: ارسال, اسماعیل, محمد, کازرون, کردستان, سردشت, سرباز, ارتش, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, شهیدوالامقام, منطقه سردشت, شهادت
شهید: اسماعیل ارسال فرزند: محمد متولد: 1337/06/20 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1358/08/01 محل شهادت: کردستان، سردشت عضویت: سرباز ارتش محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: قیمتی, برنجی, رجب, کازرون, امت حزب الله, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, تظاهرات, رژیم شاهنشاهی, پهلوی, طاغوت, شهادت
شهید: قیمتی برنجی فرزند: رجب متولد: 1323 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1357/10/09 محل شهادت: کازرون عضویت: امت حزب الله محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: عبدالحسین, خدیو, جانی بیگ, کازرون, امت حزب الله, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, تظاهرات, رژیم شاهنشاهی, پهلوی, طاغوت, شهادت
شهید: عبدالحسین خدیو فرزند: جانی بیگ متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1357/10/09 محل شهادت: کازرون عضویت: امت حزب الله محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: دست داده, ماندنی, محمد, کازرون, امت حزب الله, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, تظاهرات, رژیم شاهنشاهی, پهلوی, طاغوت, شهادت
شهید: ماندنی دست داده فرزند: محمد متولد: 1334 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1357/02/20 محل شهادت: کازرون عضویت: امت حزب الله محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 21 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: محمدی, محمد, رجب, کازرون, امت حزب الله, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, تظاهرات, رژیم شاهنشاهی, پهلوی, طاغوت, شهادت
شهید: محمد محمدی فرزند: رجب متولد: 1320 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1357/02/20 محل شهادت: کازرون عضویت: امت حزب الله محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 19 مرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: داودی, احمد, محمدرضا, کازرون, سوسنگرد, بسیج, کازرون قطعه یک, گلستان شهدا, امامزاده, سیدمحمد, منطقه سوسنگرد
شهید: احمد داودی فرزند: محمدرضا متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/08/27 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: بسیج محل دفن: کازرون، قطعه یک گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]

جستجو

تبلیغات

اوقات شرعی


JoomShaper