وظیفه

ایجاد در جمعه, 13 تیر 1393 / شهدای کازرون
Tags: ریحانی, سعید, احمد, کازرون, شلمچه, عضویت, پاسدار, وظیفه, محل دفن کازرون, گلستان شهدا, عکس شهید, امامزاده, سیدمحمد
شهید: سعید ریحانی فرزند: احمد متولد: 1346 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1367/05/05 محل شهادت: شلمچه عضویت: پاسداروظیفه محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 13 تیر 1393 / شهدای کازرون
Tags: خاکی, غلامرضا, حسین, کازرون, ماهوت, پاسدار, وظیفه, والامقام, شهید, عملیات, کربلای ده, شهادت, گلستان شهدا, امامزاده, نوربخش
شهید: غلامرضا خاکی فرزند: حسین متولد: 1344 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1366/02/05 محل شهادت: ماهوت عضویت: پاسداروظیفه محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 13 تیر 1393 / شهدای کازرون
Tags: داودی, عبدالمجید, رجب, کازرون, جاده, اراک, بروجرد, پاسداروظیفه, گلستان شهدا, ماموریت, تصادف, سوختگی, شهادت, عکس شهید
شهید: عبدالمجید داودی فرزند: رجب متولد: 1346 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1366/06/08 محل شهادت: جاده اراک بروجرد عضویت: پاسداروظیفه محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 13 تیر 1393 / شهدای کازرون
Tags: نعمت, الله, رحیمی, رحمان, کازرون, شلمچه, پاسدار, وظیفه, منطقه, عملیات, تک دشمن, شهادت, امامزاده, سیدمحمد, نوربخش, عکس
شهید: نعمت الله رحیمی فرزند: رحمان متولد: 1343 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1366/07/01 محل شهادت: شلمچه عضویت: پاسداروظیفه محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 12 تیر 1393 / شهدای کازرون
Tags: غلامیان, بهروز, علی, غرب, کازرون, پاسدار, وظیفه, والامقام, عملیات, والفجرده, منطقه غرب, شهادت, گلستان شهدا, عکس شهید
شهید: بهروز غلامیان فرزند: علی متولد: 1347 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1367/01/02 محل شهادت: غرب عضویت: پاسداروظیفه محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 12 تیر 1393 / شهدای کازرون
Tags: ولی, کشاورزی, سهراب, کازرون, شلمچه, پاسدار, وظیفه, گلستان شهدا, توضیحات, امامزاده, سید, محمد, نوربخش, عکس شهید
شهید: ولی کشاورزی فرزند: سهراب متولد: 1341 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1367/02/11 محل شهادت: شلمچه عضویت: پاسداروظیفه محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 12 تیر 1393 / شهدای کازرون
Tags: بهادری, علیرضا, اسماعیل, کازرون, شلمچه, پاسدار, وظیفه, گلستان, شهدا, توضیحات, عکس شهید, امامزاده, سید, محمد, نوربخش
شهید: علیرضا بهادری فرزند: اسماعیل متولد: 1346 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1367/03/02 محل شهادت: شلمچه عضویت: پاسداروظیفه محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 30 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: مصلحیان, بهروز, نوروز, کازرون, جزیره, مجنون, پاسدار, وظیفه, مفقودالاثر, عکس شهید
شهید: بهروز مصلحیان فرزند: نوروز متولد: 1343/08/24 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1367/04/04 محل شهادت: جزیره مجنون عضویت: پاسدار وظیفه محل دفن: مفقود الاثر توضیحات:   عکس شهید   ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 23 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: امین, افشار, علی, نظر, غلام علی, کازرون, خوزستان, پاسدار, وظیفه, بهشت زهرا, عکس شهید
شهید: علی نظر امین افشار فرزند: غلام علی متولد: 1346/06/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1364/04/20 محل شهادت: خوزستان عضویت: پاسدار وظیفه محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات:   عکس ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 20 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: عباسی, محمد, کاظم, مرتضی, کازرون, شلمچه, کمیته, انقلاب, اسلامی, پاسدار, وظیفه, بهشت زهرا, ترکش, عملیاتی, شهادت
شهید: محمد کاظم عباسی فرزند: مرتضی متولد: 1345/06/15 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1366/01/07 محل شهادت: شلمچه عضویت: کمیته انقلاب اسلامی(پاسدار وظیفه) محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 15 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: رحیم, روئین تن, غریب, کازرون, مریوان, پاسدار, وظیفه, بهشت زهرا, منطقه, ضدانقلاب, اصابت, شهادت, والامقام, عکس شهید
شهید: رحیم روئین تن فرزند: غریب متولد: 1349/04/05 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1370/07/20 محل شهادت: مریوان عضویت: سرباز محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در منطقه ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 15 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: حمید, رضا, عباس, زادگان, محمد, کازرون, جزیره مجنون, پاسدار, وظیفه, بهشت, زهرا, منطقه, عملیاتی, اصابت, ترکش, شهادت
شهید: حمیدرضا عباس زادگان فرزند: محمد متولد: 1347/07/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1366/09/20 محل شهادت: جزیره مجنون عضویت: پاسداروظیفه محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 14 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: علی, اکبر, صادقی زاده, غلام, حسین, کازرون, شلمچه, پاسدار, وظیفه, بهشت, زهرا, عملیات, کربلای پنج, ترکش, پهلو, اصابت, عکس شهید
شهید: علی اکبر صادقی زاده فرزند: غلام حسین متولد: 1346/07/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/10/27 محل شهادت: شلمچه عضویت: پاسداروظیفه محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 09 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: شاپور, ابوفاضل, نظری, خداخواست, کازرون, خرمشهر, پاسدار, وظیفه, بهشت, زهرا, تفحص, کربلای چهار, عملیات, والامقام
شهید: شاپور (ابوفاضل) نظری فرزند: خداخواست متولد: 1346/10/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/10/04 محل شهادت: خرمشهر عضویت: پاسدار وظیفه محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 08 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: حیدر, جشن, علی, کازرون, شلمچه, پاسدار, وظیفه, بهشت زهرا, والامقام, منطقه, عملیاتی, شلمچه, کربلای چهار, ترکش, کمر
شهید: حیدر جشن فرزند: علی متولد: 1344/06/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/10/04 محل شهادت: شلمچه عضویت: پاسدار وظیفه محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در منطقه ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 14 آبان 1391 / اخبار ایثارگران
Tags: جانبازان, حالت اشتغال, استخدام جانبازان, حقوق وظیفه, اخبارایثارگران, شهدای کازرون
در نوشتار قبلی به سوء برداشت‌هایی که در اجرای قانون حالت اشتغال مانع از اجرای کامل و دقیق این قانون درباره همه جانبازان ازکارافتاده کلی می‌شود،‌اشاره شد.اکنون این قانون را از منظر قوای سه‌گانه کشور بررسی ... [ +++ ]

جستجو

تبلیغات

اوقات شرعی


JoomShaper