ترکش

ایجاد در جمعه, 11 ارديبهشت 1394 / لبخند رزمنده
Tags: حوری, بهشت, پرستار, ترکش, شهید, آمپول
تیر و ترکش خورده بودم، فکر کردم که شهید شده ام و الان در بهشت هستم اما هنوز حالم جا نیامده بود که بروم میوه بخورم و زیر درخت ها گشتی بزنم.         یکباره پرستار وارد شد، من هم که در حال و هوای ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 09 دی 1393 / حماسه و دفاع
Tags: ترکش, خمپاره, جمهوری اسلامی, دفاع مقدس
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به طور تحمیلی توسط دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران لباسی از جنس «جنگ» بر اندام کشور پوشانده شد. در آن سال‌ها رنگ‌ «سرخ شهادت» برای بسیاری از جوانان رنگ سال و تاریخ هشت ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 28 مهر 1393 / اخبار ایثارگران
Tags: قصه, قصه پرغصه, جانباز, شهدا, محمودرفیعی, گلوله, ترکش, دانشگاه, کارشناس ارشد, عروج
ما را زیر کامیونی انداختند تا از روی بدن ما رد شوند. تنها یک لحظه توانستم خود را قدری کنار بکشم؛یک دفعه سبکبال شدم و از بالا جسم خودم را دیدم؛ روح دوستان شهیدم یکی از پس از دیگری از کنارم می‌گذشتند و به ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 30 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: هما, خسروی, اصغر, دهراب, کازرون, سومار, محل دفن, کازرون بهشت زهرا, عضویت, شهید, والامقام, منطقه, عملیات, ترکش, شهادت, عکس شهید
شهید: اصغر هماخسروی فرزند: دهراب متولد: 1346/06/29 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1366/11/17 محل شهادت: سومار عضویت: محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در منطقه عملیاتی ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 30 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: سعادت پور, صدرالله, عبدالحسین, کازرون, شلمچه, بسیج, بهشت زهرا, شهیدوالامقام, منطقه, عملیاتی, اصابت, ترکش, بدن, شهادت
شهید: صدرالله سعادت پور فرزند: عبدالحسین متولد: 1336/01/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1366/01/20 محل شهادت: شلمچه عضویت: بسیج محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 30 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: مسعود, منصور, فیروزبخت, کازرون, محل تولد, محل شهادت, حاج عمران, عراق, یگان, ارتش, محل دفن کازرون, بهشت زهرا, اصابت ترکش
شهید: مسعود(منصور) فیروزبخت فرزند: یوسف متولد: 1344/06/30 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1366/01/10 محل شهادت: حاج عمران عراق عضویت: یگان اعزام کننده ارتش است محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 30 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: کاردانی فریدون, عبدالرسول, آبادان, محل شهادت اروند, عضویت بسیج, محل دفن کازرون, اصابت ترکش, دیده بانی, شهادت
شهید: فریدون کاردانی فرزند: عبدالرسول متولد: 1340/06/30 محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: 1363/09/15 محل شهادت: اروند عضویت: بسیج محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در منطقه ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 30 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: فظل الله, مهرزاده, صدرالله, کازرون, خرمشهر, بهشت, زهرا, شهید, والامقام, اثر, اصابت, ترکش, بدن, شهادت, عکس شهید
شهید: فضل الله مهر زاده فرزند: صدرالله  متولد: 1339/09/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/07/11 محل شهادت: خرمشهر محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والا مقام در خرمشهربر اثر ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 30 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: قاسمی, علی, شیری, ایاز, دارخوین, کازرون, بهشت زهرا, شهید, والامقام, منطقه, عملیاتی, اثر, اصابت, ترکش, شهادت, عکس شهید
شهید: علی قاسمی شیری فرزند: ایاز  متولد: 1340/02/01 محل تولد: تاریخ شهادت: 1360/09/18 محل شهادت: دارخوین محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والا مقام در منطقه دارخوین بر اثر اصابت ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 23 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: شاکری, فرزاد, حسین, آبادان, جنوب, بسیج, بهشت, زهرا, شهید, والامقام, منطقه, عملیات, اصابت, ترکش, سینه, شهادت, عکس
شهید: فرزاد شاکری فرزند: حسین متولد: 1348/08/16 محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: 1367/02/10 محل شهادت: جنوب عضویت: بسیج محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در منطقه عملیاتی ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 23 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: حسینقلی, فرهادپور, سردار, کازرون, مهران, سرباز, ارتش, بهشت زهرا, شهید, منطقه, عملیات, نصر9, اصابت, ترکش, سینه, عکس شهید
شهید: حسینقلی فرهادپور فرزند: سردار متولد: 1344/09/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1366/06/08 محل شهادت: مهران عضویت: سرباز ارتش محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 23 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: روحانی, عبدالسعید, عبدالرحیم, پادگان, کازرون, حمید, سرباز, ارتش, بهشت, زهرا, منطقه, عملیات, ترکش, سر, صورت, اصابت
شهید: عبدالسعید روحانی فرزند: عبدالرحیم متولد: 1343/02/03 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1364/01/30 محل شهادت: پادگان حمید عضویت: سرباز ارتش محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 23 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: حسین, ایزدی, قربانعلی, آبادان, کازرون, عین خوش, بسیج, بهشت زهرا, محل دفن, شهید, والامقام, منطقه, سر, شهادت, ترکش
شهید: حسین ایزدی فرزند: قربانعلی  متولد: 1342/08/26 محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: 1361/08/23 محل شهادت: عین خوش عضویت: بسیج محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در منطقه ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 23 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: بهمن, عباسپور, شکرالله, کازرون, کوشک, بسیج, بهشت, زهرا, شهید, والامقام, منطقه, اصابت, ترکش, بدن, شهادت, عکس شهید
شهید: بهمن عباسپور فرزند: شکرالله  متولد: 1341/07/06 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1361/04/26 محل شهادت: کوشک عضویت: بسیج محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در منطقه ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 23 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: چراغی, کاظم, چراغعلی, کازرون, شلمچه, بسیج, بهشت زهرا, شهید, والامقام, عملیات, رمضان, منطقه, اصابت, ترکش, شهادت, عکس شهید
 شهید: کاظم چراغی فرزند: چراغعلی  متولد: 1344/06/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1361/04/23 محل شهادت: شلمچه عضویت: بسیج محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در عملیات ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 23 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: جعفرپور, حمید, رضا, محمد, کازرون, خرمشهر, سرباز, ارتش, بهشت, زهرا, منطقه, عملیاتی, ترکش, صورت, سینه, شهادت, عکس شهید
شهید: حمیدرضا جعفر پور فرزند: محمد  متولد: 1341/10/06 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1361/03/16 محل شهادت: خرمشهر عضویت: سرباز ارتش محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 23 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: احمد, ستاینده, دوانی, قباد, آبادان, کازرون, بهشت زهرا, والامقام, منطقه, اثر, اصابت, ترکش, بدن, وصیتنامه, عکس شهید
شهید: احمد ستاینده دوانی فرزند: قباد  متولد: 1335/01/20 محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: 1359/1021 محل شهادت: آبادان محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در منطقه آبادان بر ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 20 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: اندایشگر, عبدالرحیم, عبدالرسول, کازرون, محور, خرمشهر, آبادان, جهادگر, بهشت زهرا, منطقه, عملیاتی, ترکش, شهادت
شهید: عبدالرحیم اندایشگر فرزند: عبدالرسول متولد: 1342/05/05 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/08/28 محل شهادت: محور خرمشهر - آبادان عضویت: جهادگر  محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 20 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: نریمان, عباس, عزیز, کازرون, شلمچه, بسیج, بهشت, زهرا, منطقه, عملیات, اثر, اصابت, ترکش, سینه, باسن, شهادت, عکس شهید
شهید: عباس نریمان فرزند: عزیز متولد: 1343/04/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1367/04/16 محل شهادت: شلمچه عضویت: بسیج محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در منطقه عملیاتی ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 20 خرداد 1393 / شهدای کازرون
Tags: عباسی, محمد, کاظم, مرتضی, کازرون, شلمچه, کمیته, انقلاب, اسلامی, پاسدار, وظیفه, بهشت زهرا, ترکش, عملیاتی, شهادت
شهید: محمد کاظم عباسی فرزند: مرتضی متولد: 1345/06/15 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1366/01/07 محل شهادت: شلمچه عضویت: کمیته انقلاب اسلامی(پاسدار وظیفه) محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: ... [ +++ ]
صفحه1 از3

جستجو

تبلیغات

اوقات شرعی


JoomShaper