بانک جامع اطلاعاتی

ایجاد در جمعه, 29 فروردين 1393 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, بانک جامع, شهدای کازرون, عکس, مشخصات شهید, خاطرات, وصیتنامه, زندگینامه
شهید: حسن دهقان فرزند: کیامرث متولد: 1343 محل تولد: کازرون  روستای قلعه سید تاریخ شهادت: 1360/09/05 محل شهادت: سوسنگرد عضویت: پاسدار محل دفن: کازرون روستای قلعه سید توضیحات: این شهید والامقام ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 27 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, خاطرات, عکس, زندگینامه, وصیتنامه, طلبه, شهید, محمد, راسخی
طلبه شهید: محمد راسخی فرزند: حسنعلی  متولد: 1342 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1361/02/19 محل شهادت: خرمشهر محل دفن: کازرون گلستان شهدا (سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید والامقام در منطقه ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 27 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, عکس, خاطرات, وصیتنامه, زندگینامه, سردار, شهید, محمد, کهدویی
سردار شهید: محمد کهدویی فرزند: حسن  متولد: 1340 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1361/06/30 محل شهادت: پاسگاه زید عراق محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات:این شهید ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 27 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, وصیتنامه, زندگینامه, خاطرات, عکس, طلبه, شهید, محمد, رضا, محمدپور
طلبه شهید محمد رضا محمدپور فرزند: عبدالحسین  متولد: 1345 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1361/12/01 محل شهادت: خرمشهر محل دفن: کازرون گلستان شهدا (سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید والامقام ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 27 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, عکس, خاطرات, وصیتنامه, زندگینامه, شهید, محمد, نبی, مزارعی
شهید: محمدنبی مزارعی فرزند: صفر  متولد: 1347 محل تولد: کازرون روستای گلستان تاریخ شهادت: 1364/11/27 محل شهادت: فاو محل دفن: کازرون روستای گلستان توضیحات: این شهید والامقام در عملیات والفجر ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 27 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, خاطرات, زندگینامه, وصیتنامه, عکس, شهید, ولی, مزارعی
شهید: ولی مزارعی فرزند: اسماعیل  متولد: 1337 محل تولد: کازرون روستای گلستان تاریخ شهادت: 1365/10/04 محل شهادت: شلمچه محل دفن: کازرون روستای گلستان توضیحات: این شهید والامقام در عملیات کربلای ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 27 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, عکس, خاطرات, زندگینامه, وصیتنامه, فرمانده, شهید, حمزه, سیاوش, خسروی
فرمانده شهید: حمزه (سیاوش) خسروی فرزند: خان میرزا  متولد: 1343 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1363/11/7 محل شهادت: شوش محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در منطقه شوش در ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 26 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, خاطرات, وصیتنامه, زندگینامه, عکس, معلم, شهید, محمد, ابراهیم, باقری
معلم شهید: محمد ابراهیم باقری فرزند: علی شیر  متولد: 1341 محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: 1365/10/20 محل شهادت: شلمچه محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 25 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, عکس, خاطرات, وصیتنامه, زندگینامه, فرمانده, شهید, مهران, کتویی زاده
فرمانده شهید: مهران کتویی زاده فرزند: اسدالله  متولد: 1345 محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: 1365/10/04 محل شهادت: خرمشهر (اروندرود) محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 25 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, خاطرات, عکس, وصیتنامه, زندگینامه, فرمانده, شهید, ابوذر, رجب, کتویی زاده
فرمانده شهید: ابوذر (رجب) کتویی زاده فرزند: یدالله  متولد: 1337 محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: 1363/12/25 محل شهادت: شرق دجله محل دفن: کازرون گلستان شهدا (سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید ... [ +++ ]
ایجاد در جمعه, 25 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, وصیتنامه, زندگینامه, عکس, خاطرات, فرمانده, شهید, عبدالصمد, محمود, فخار
فرمانده شهید: عبدالصمد (محمود) فخار فرزند: علی  متولد: 1340 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/11/04 محل شهادت: شلمچه محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امام زاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 24 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, عکس, خاطره, وصیتنامه, زندگینامه, شهید, عبدالرحمن, رضازاده
شهید: عبدالرحمن رضازاده فرزند: منصور  متولد: 1340/02/04 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/07/05 محل شهادت: سوسنگرد محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در جبهه سوسنگرد به ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 24 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, عکس, خاطرات, زندگینامه, وصیتنامه, شهید, نعمت, الله, ابوالحسنی
شهید: نعمت الله ابوالحسنی فرزند: محمد  متولد: 1333/07/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/07/07 محل شهادت: سوسنگرد محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در جبهه سوسنگرد ... [ +++ ]
ایجاد در پنج شنبه, 24 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, خاطرات, عکس, وصیتنامه, خاطرات, شهید, ابراهیم, باستان
شهید: ابراهیم باستان فرزند: حسن  متولد: 1336/10/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1360/08/20 محل شهادت: سوسنگرد محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در عملیات آزادسازی سوسنگرد ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 23 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, عکس, خاطره, وصیتنامه, زندگینامه, عکس ورزشی, شهید, هدایت, زارعی
شهید: هدایت زارعی فرزند: علیرضا متولد: 1345/08/20 محل تولد: آبادان تاریخ شهادت: 1367/03/23 محل شهادت: شلمچه محل دفن: کازرون گلستان شهدا (امامزاده سید محمد نوربخش) توضیحات: این شهید والامقام ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 23 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, خاطرات, عکس, زندگینامه, وصیتنامه, مشخصات, شهید, نصرالله, سبزی
شهید: نصرالله سبزی فرزند: اسماعیل  متولد: 1336/01/01 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/08/28 محل شهادت: سوسنگرد محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در جبهه سوسنگرد بر اثر ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 23 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, عکس, مشخصات, زندگینامه, وصیتنامه, خاطرات, شهید, علی, برزویی
شهید: علی برزویی فرزند: محمدحسین متولد: 1313 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1359/09/21 محل شهادت: آبادان محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات:   قسمتی از وصیتنامه شهید:   عکس شهید:   ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 22 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, عکس, وصیت نامه, زندگینامه, خاطرات, شهید, کارمند, بنیادشهید, کازرون, منوچهر, ودودی
شهید: منوچهر ودودی فرزند: حبیب متولد: 1334/11/30 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/10/27 محل شهادت: شلمچه محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات:این شهید والا مقام در عملیات کربلای پنج بر اثر ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 22 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, عکس, وصیتنامه, زندگینامه, خاطرات, شهید, مهدی, تورج, رضازاده
شهید: مهددی (تورج) رضازاده فرزند: منصور متولد: 1336/09/17 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1362/12/12 محل شهادت: طلائیه محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام در عملیات خیبر ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 22 بهمن 1392 / شهدای کازرون
Tags: بانک جامع اطلاعاتی, شهدای کازرون, معلم, شهید, مصطفی, دیانتی نسب, عکس, خاطرات, وصیتنامه, زندگینامه
معلم شهید: مصطفی دیانتی نسب فرزند: غلام رضا متولد: 1345/05/18 محل تولد: کازرون تاریخ شهادت: 1365/10/30 محل شهادت: شلمچه عضویت: معلم بسیجی محل دفن: کازرون بهشت زهرا توضیحات: این شهید والامقام ... [ +++ ]
صفحه1 از3

جستجو

تبلیغات

اوقات شرعی


JoomShaper